Slide 1

Vedere de pe Parângul Mic

Slide 2

Creasta NV a Munților Parâng

Slide 2

Șaua Huluzu

Example Frame

Despre noi Asociația Împreună Pentru Tine este o organizație nonprofit, apolitică, înființată în anul 2004, având ca scop crearea în rândul tinerilor a unui curent favorabil, în vederea afirmării acestora pe diverse planuri, pentru dezvoltarea unei societăți civile moderne și prospere, încurajarea participării acestora la procesul decizional și sprijinirea dezvoltării profesionale, cu accent pe corelarea abilităților personale cu nevoile pieței muncii.

Asociația are deschise filiale în județele Suceava, Brașov, Buzău, Prahova, Constanța și în Cluj-Napoca iar din anul 2006 este acreditată de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei ca furnizor de servicii sociale. Organizația este membră a Mișcării Europene – secțiunea româna a ANID – Alianța Națională Împotriva Discriminării.

Toate activitățile desfășurate până în prezent demonstrează interesul pentru promovarea tinerilor și implicarea în rezolvarea problemelor cu care se confruntă aceștia.


Parâng, dincolo de aparențe

“Parâng, dincolo de aparențe” susține creșterea notorietății cadrului natural și a obiectivelor naturale, îmbunătățirea gradului de competitivitate al actorilor locali, creșterea circulației turistice, integrarea principiilor dezvoltării durabile ale protecției mediului și ale egalității de șanse în dezvoltarea turismului la nivel local și întărirea identității naționale.

Proiectul promovează cinci obiective, bogății naturale prea puțin cunoscute și neexploatate la adevărata lor valoare, reprezentative pentru aria glacio-carstică situată în zona înaltă a Masivului Parâng.

Cele cinci obiective pot fi grupate în două zone distincte: Zona A (peșterile RB3, RB4) și Zona B (peșterile RB1, RB2, Marele Aven).

După mai multe drumuri de identificare, localizare și marcare a obiectivelor, pentru fiecare dintre cele două zone amintite mai sus, am stabilit două trasee specifice turismului activ, de tură Montană.

Abonare Newsletter